Zwracając uwagę na prawidłowy rozwój dziecka, trzeba mieć także na uwadze sam proces rozwoju garnituru zębowego. Jest on dobrą demonstracją procesów rozwojowych, które zachodzą w ciele dziecka. To, ile jest zębów mlecznych, w jakim czasie wychodzą i jak wygląda proces ich wypadania to bardzo cenne wskazówki rozwojowe dla rodziców oraz lekarzy.

Skąd się bierze uzębienie mleczne i ile jest zębów mlecznych?

Uzębienie mleczne stanowi pierwszy zestaw uzębienia u dzieci. Wielu rodziców pyta, ile jest zębów mlecznych? Otóż, ich liczba powinna wynosić 20, 10 na górnym i 10 na dolnym łuku zębowym. Bardzo ważne jest obserwowanie czasu pojawienia się zębów mlecznych, szczególnie pojawienia się pierwszego mleczaka, który musi ukazać się w okolicach 6-tego miesiąca po urodzeniu.

Zęby mleczne oraz stałe rozwijają się w zalążków ektodermalno-mezodermalnych, które powstają już w życiu płodowym. Około 10 tygodnia życia wykształca się tak zwana płytka zębowa, w której rozwijają się pierwsze zalążki przyszłych zębów. Tak jak w przypadku innych ssaków, tak i ludzie mają dwa rzędy zalążków zębowych. Pierwszorzędowe zęby to tak zwane zęby mleczne, które następnie zastępowane są przez obecne drugim rzędzie zęby stałe.

Uzębienie mleczne powinno rozwijać się mniej więcej do około 3 roku życia. Ostatnie zęby, a więc drugorzędowe zęby trzonowe rozwijają się na przestrzeni od 25-28 miesiąca życia. Jest to kompletny garnitur zębowy, który zyskuje tendencje do wypadania, głównie wskutek rozwijających się pod spodem zalążków zębów stałych, które doprowadzają do odłączenia korzeni zębów mlecznych od okostnej i więzadełek dołów zębodołowych. To ile jest zębów mlecznych zależy przede wszystkim od rozwoju zalążków zębowych. Dodatkowe zęby mleczne lub brak ich wykształcenia jest cenną wskazówką diagnostyczną dla lekarzy.

Kiedy rozwijają się pierwsze zęby stałe?

Pierwsze uzębienie stałe powinniśmy już obserwować do 6 tego roku życia. Jest to czas nieprzekraczalny, którego powinniśmy się bezwzględnie trzymać. Jakiekolwiek komplikacje rozwojowe mogą się zamanifestować właśnie brakiem terminowego wyżynania się zębów stałych. Podobnie to tyczy się również zębów mlecznych. Każdy rodzic musi obserwować dokładnie, ile jest zębów mlecznych w danym wieku i jakie są ewentualne nieprawidłowości rozwojowe.

Uważa się, iż zęby mają prawo wypadać mniej więcej do 12-tego roku życia. W tym wieku już wszystkie zęby powinny być stałe, a około 18-20 roku życia u niektórych zaobserwować można rozwój ósmego rzędu zębów, zwanego również zębami mądrości.

Znaczenie obserwacji wyżynania się zębów

Bezwzględnie istotne jest dokładne obserwowanie rozwoju zębów. Nie jest to ważne tylko i wyłącznie dlatego, iż proces ząbkowania jest dla dziecka i rodziców bardzo ciężkim czasem. Brak poprawnego wyżynania się zębów mlecznych stanowi istotną przesłankę dla dokładniejszego przyjrzenia się dziecku przez lekarzy, gdyż może to demonstrować jakiekolwiek zaburzenia rozwojowe, a nawet choroby genetyczne. Monitorujmy więc, ile jest zębów mlecznych, kiedy wypadają i w jakim czasie rozwija się stałe uzębienie u naszych pociech.