Proces wychodzenia kolejnych zębów kończy się około 12-tego roku życia. W tym czasie powinien być już obecny pełen garnitur zębowy, z wyjątkiem zębów mądrości, które mogą ale nie muszą się pojawić. Patrząc na mleczaki, to kolejność wychodzenia zębów jest mniej więcej stała i zamyka się w określonych ściśle ramach czasowych. Przybliżmy więc to, jak wyglądać powinno uzyskiwanie pełnego garnituru uzębienia mlecznego u dzieci.

Kiedy pojawiają się mleczaki?

Zawsze pierwsze ząbki u dziecka są mocno wyglądane przez rodziców. Jest to oznaka prawidłowego rozwoju życia i osiągania kolejnych tzw. kamieni milowych w całościowym rozwoju somatycznym dziecka. Pierwsze zęby mleczne powinny się pojawić około 6-tego miesiąca życia. Kolejność jest ściśle zachowana i związana bezpośrednio z rozwojem zalążków zębów w obrębie poszczególnych części aparatu zębowego.

Wszystkie zalążki zębów mlecznych i stałych rozwijają się w życiu płodowym. Z tak zwanej blaszki zębowej powstaje szkliwo i kolejne tkanki głębiej położone w obrębie ukształtowanego zęba. Ząb nie jest strukturą jednolitą jeśli chodzi o pochodzenie, stąd też konieczny jest czas na pojawienie się ich.

Proces pojawiania się mleczaków trwać może około do 5 tego roku życia, a pierwsze zęby stałe winny zaprezentować się w wieku około sześciu lat.

Jaka jest kolejność wychodzenia poszczególnych zębów mlecznych?

Pierwsze są zawsze siekacze żuchwy, a więc najpierw wypatrywać ząbków należy na tzw. dolnej szczęce na samym przedzie. Kolejno dochodzą siekacze szczęki – pierwszo i drugorzędowe. Przed wykształceniem się kłów powinny być widoczne pierwsze zęby trzonowe, które zaobserwować można mniej więcej do 20-tego miesiąca życia. Kły rozwijają się mniej więcej około 19-24 miesiąca życia. Rozwój powinien zachodzić symetrycznie, aż do uzyskania pełnego garnituru zębowego liczącego 10 zębów na łuku górnym i dolnym, czyli w sumie 20 zębów. Warto również zwracać uwagę na kolejność wychodzenia zębów oraz na obecność ewentualnych zębów zatrzymanych lub dodatkowych.

Dlaczego obserwacja stomatologiczna jest tak istotna?

Właściwy proces ząbkowania świadczy przede wszystkim o niezaburzonym rozwoju somatycznym dziecka. Wiele wad wrodzonych lub schorzeń nabytych przebiega z opóźnieniem rozwoju organizmu, który najłatwiej demonstruje się opóźnionym lub brakiem ząbkowania. W kryteriach pediatrycznych ilość i czas wyżynania się zębów ma olbrzymie znaczenie diagnostyczno-prognostyczne. Brak pierwszych zębów mlecznych, szczególnie w 6-tym miesiącu życia powinien zachęcić rodziców do dokładniejszej diagnostyki pediatrycznej oraz stomatologicznej.

Proces wychodzenia zębów

Za kolejność wychodzenia zębów odpowiada przede wszystkim czas ewolucji poszczególnych zalążków zębowych. Zęby stale wzrastają i są wypychane przez rozwijające się pod spodem zawiązki zębów stałych. Proces ten skutkuje pojawieniem się uzębienia mlecznego, a następnie jego utratą. W razie problemów i bolesnego ząbkowania konieczne może być zasięgnięcie opinii pediatry lub stomatologa.